SPŁYW NA BYLE CZYM

Po raz kolejny zapraszamy Was na wydarzenie jakiego Rzeka Wkra przez ostatni rok nie widziała. Spływ Na Byle Czym Wkra Festiwal to wydarzenie, które naszym zdaniem przeszło już do historii imprez nad Wkrą. Dzień pełen szaleństw, doskonałej zabawy, rzecznych kąpieli i wspólnego biesiadowania. Zapraszamy, dołącz do nas już dziś. Wygraj nagrody finansowe za zajęcie 1 lub 2 miejsca. Zdobądź nagrodę publiczności!

Płyń z nami 7 sierpnia 2021!

Wyjątkowe Wydarzenie dla Ciebie, Twojej rodziny czy Przyjaciół.  Wydarzenie dla dużych i małych. Przybywaj do nas na:

Jak to będzie?

Sierpniowa sobota, wczesne popołudnie. To ten czas, który powinieneś spędzić razem z nami na wyjątkowej imprezie nad Wkrą! Specjalnie dla wszystkich tych, którzy kochają turystykę aktywną, którzy nie cierpią siedzieć w domu, a pasja tworzenie powoduje, że wciąż wymyślają nowe projekty, przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej wyjątkowe wydarzenie: Spływ na Byle Czym Wkra Festiwal.

Spływ Na Byle Czym Wkra Festiwal odbędzie się 7 sierpnia 2021, początek imprezy już o godzinie 12.00 (dla załóg startujących w Spływie) oraz o 14.00 dla Gości i publiczności. Podczas Spływu przygotujemy dla Was szereg atrakcji, takich jak:

– dmuchańce, wata cukrowa dla najmłodszych,
– konkurs na nagrodę publiczności w kategorii Wkrzańskie Pływadło,
– zabawę przy muzyce dla całych rodzin
– kulinarną ucztę w wykonaniu Tawery Agat
– zawody w pieczeniu najdłuższej kiełbaski na patyku (regulamin pieczenia poniżej)

Plan wydarzenia:

08.00 – 12.45: Montaż jednostek biorących udział w spływie
13.30: Rozpoczęcie Wkra Festiwalu dla Gości i osób towarzyszących
14.00: Prezentacja pływadeł dla publiczności
15.00: Pojedynek Bańkarzy, czyli 3 Mazowieckie Zawody w Puszczaniu Baniek Mydlanych
16.00 – 17.00: Spływ na Byle Czym
18.00: Finał Spływu Na Byle Czym
18.30 – Zakończenie Wydarzenia

Jeśli chcesz wesprzeć nas w Organizacji tego Wydarzenia, koniecznie się z nami skontaktuj: tel.: 600 011 773, mail: piotrek@everal.pl

Regulamin Spływu Na Byle Czym Wkra Festiwal 2020

§1.
Organizatorami spływu jest:
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Agencja Eventowa EVERAL, Stowarzyszenie Nasza Wkra oraz Fundacja NA Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Szmaragdowej 14, NIP 5242886843, REGON 383678745, KRS 0000791613.

§2.
Czas i miejsce:
1. Zawody mają charakter jednodniowy i odbywają się 07 sierpnia 2021 r. (sobota) na wyznaczonym przez organizatorów odcinku rzeki Wkra w godzinach od 16.00 do 17.00.
2. Zgłoszone do udziału w spływie konstrukcje będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na nabrzeżu rzeki Wkra na przystani Kajaki Agat w Śniadówku w dniu zawodów od godz. 14.00.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów po godz. 18.00 na przystani Kajaki Agat

§3.
Warunki uczestnictwa:
1.W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane własnoręcznie przez uczestników spływu i dopuszczone przez organizatorów.
2. Konstrukcje pływające mogą być poruszane jedynie siłami natury lub przy pomocy siły mięśni członków załóg.
3. Maksymalna liczba konstrukcji dopuszczonych do zawodów wynosi 25. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Załoga składa się minimum z 2, maksymalnie z 4 osób.
5. Każdy z członków załogi musi być pełnoletni.
6. Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji pływającej i danych kontaktowych jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą elektroniczną do 01 sierpnia br. na adres poczty internetowej: piotrek@everal.pl
7. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone konstrukcje standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.
8. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i w dniu zawodów jest osobą do kontaktów dla organizatorów.
9. Załoga odpowiada w dniu imprezy za przywiezienie na miejsce startu i odwiezienie z mety konstrukcji pływającej.
10. Załoga odpowiada za wodowanie konstrukcji pływającej i samodzielnie je przeprowadza.
11. Załoga odpowiada za usunięcie konstrukcji pływającej z rzeki oraz nabrzeża i samodzielnie je przeprowadza.
12. Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału w odprawie technicznej o godz. 14.00 w dniu zawodów. Odprawa odbędzie się w miejscu startu spływu.

§4
Zasady rywalizacji i oceny:
1. Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów.
2. Długość trasy wynosi ok. 500 m, start do spływu następuje w rejonie przystani Kajaki Agat w Śniadówku, meta zlokalizowana jest na wysokości Baru Koza.
3. Trasę, na zasadach wyścigu równoległego, pokonują równocześnie dwie załogi jednocześnie.
4. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
A/ czas pokonania trasy
B/ punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury przed i po zakończeniu spływu, określające stan techniczny konstrukcji.
5. Zwycięzcą spływu zostaje załoga z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyniku zastosowania wzoru:
B [(suma punktów od jurorów w skali ocen od 1 do 10) *100] – A (w sek.)
______
X
gdzie x- liczba jurorów
6. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane przez jury.
7. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne.
8. Pomiar czasu przeprowadzany jest przez organizatorów lub osoby wyznaczone przez organizatorów w sposób maksymalnie dokładny i rzetelny.

§5
Nagrody:
1. Dla uczestników zawodów przewidziane są nagrody:
– za zajęcie 1. miejsce: 400 zł
– za zajęcie 2. miejsce: 200 zł
– nagroda publiczności:  100 zł
2. Nagrody będą wypłacane w PLN (zł), a podane w regulaminie kwoty są kwotami przed opodatkowaniem (brutto).

§6
Wpisowe:
1. Każda z załóg biorąca udział w spływie zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego w wysokości 50 zł osoba na konto Fundacja Na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej o nr 62 1090 1753 0000 0001 4284 7385
2. Każda ze zgłoszonych osób otrzyma od uczestników bon żywieniowy o wartości 20 zł.

§7
Zakazy i nakazy:
1. Przez cały czas trwania imprezy pod nazwą Spływ na Byle Czym Wkra Festiwal 2020 wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.
2. W przypadku złamania warunku z pkt 1. załoga zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.
3. Załogi zobowiązane są do posiadania własnych środków bezpieczeństwa tj. kapoków, kamizelek ratunkowych itp.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów w tym zakresie.

§8
Warunki prawne i odwołanie zawodów:
1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.
2. Uczestnicy spływu samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zgłoszenia się mniej niż 5 załóg.

§9

Regulamin strefy gastronomicznej i Konkuru Pieczeniu Najdłuższej Kiełbaski:
1. Podczas trwania wydarzenia Spływ Na Byle Czym Wkra Festiwal zabronione jest grilowanie, rozpalanie ognisk czy zamawianie jedzenia, napoi i alkoholu spoza stref gastronomicznych zlokalizowanych na Wydarzeniu.
2. Konkurs Pieczenia Najdłuższych Kiełbasek odbędzie się o godzinie 19.00 na ognisku przygotowanym i rozpalonym przez Organizatora.
3. Idea konkursu polega na upieczeniu możliwie najdłuższej kiełbaski na dostarczonym przez Organizatora szpikulcu.
4. Minimalny czas pieczenia kiełbaski musi wynosić 15 minut.
5. Aby pieczenie było zaliczone kiełbaska musi być skwiercząca, ciepła w środku oraz rumiana. Kiełbaska musi nadawać się do zjedzenie.
6. Zawodnicy, którzy stracą swoje kiełbaski przed upływem 15 minut (kiełbaski spadną do ogniska lub zostaną zjedzone) zostają zdyskwalifikowani.
7. Kiełbaski muszą posiadać grubość przeciętnej kiełbaski, kabanosy, frankfurterki i inne cieńsze niż standardowe kiełbaski nie mogą brać udziału w konkursie.
8. Samodzielnie wykonane kiełbaski nie mogą posiadać usztywnień czy innych patentów przeciwdziałających utracie kiełbaski.
8. Każdy z zawodników startujący w konkursie zobowiązany jest zapewnić sobie kiełbaski we własnym zakresie.
9. Orgnizator nie zwraca kosztów zakupionych kiełbasek oraz nie ponosi odpowiedzialności za kiełbaski, które spadną do ogniska.
10. Odbiór nagrody możliwy jest tylko po całkowitym, samodzielnym zjedzeniu kiełbaski.
11. Nagrodą w konkursie jest dyplom i voucher na spływ pontonowy o wartości 200 zł.

§10
Wizerunek i dane osobowe uczestników:
1. Organizatorzy mają prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo łodzi i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych np. w prasie, telewizji, radio, internecie.
2. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo-marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na Byle Czym Wkra Festiwal 2019.
3. Dane wymienione w par 2. będą przetwarzane zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” obowiązującą w Everal Piotr Dutkiewicz.

§11
Postanowienia końcowe:
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020